Restaurant Bregninge Mølle - Kirkebakken 19 - 5700 Svendborg -  62 22 52 55
Restaurant Bregninge Mølle